G3Dv3.1 Voorkomensgrenzen Datasetserie

Alternatieve titel: Geologisch 3D lagenmodel van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, versie 3.1 (G3Dv3.1) - Voorkomensgrenzen

Datasetserie gepubliceerd op:

Samenvatting:

De voorkomensgrenzen geven per gemodelleerd pakket weer waar de eenheden voorkomen, althans waar ze gemodelleerd zijn. Het Geologisch 3D model is opgemaakt in het kader van de beheersovereenkomst van de Vlaamse overheid met VITO, onder de noemer VLAKO, in opdracht van het Vlaams Planbureau voor Omgeving.

Behoort tot serie: G3Dv3.1 Datasetserie

Deze serie bevat:

Geologie, ondergrond, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, DOV, Vlaanderen, Ondergrond, Databank Ondergrond Vlaanderen, M&R INSPIRE 202005, Departement Omgeving, G3Dv3.1, G3Dv3, model, 3D, H3D, H3Dv2, H3Dv2.1, HCOV, Regionaal

  • INSPIRE-thema: Geologie
  • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 50 000
  • Bestandsformaat: GML 3.2
  • Referentiesysteem: DOV-be:EPSG:31370

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-04-2004
  • Einddatum: 01-08-2011