Profielen (PFAS) Dataset

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Locaties waar boringen zijn uitgevoerd, peilbuizen zijn geplaatst en stalen zijn genomen in het kader van PFAS-onderzoek en die opgenomen zijn in de OVAM bodemdatabank.

Milieubewakingsvoorzieningen, Regionaal, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata GDI-Vl-conform, Metadata INSPIRE-conform, ondergrond, bodem, DOV, Vlaanderen, Ondergrond, Databank Ondergrond Vlaanderen, OVAM, PFAS, PFOS

  • INSPIRE-thema: Milieubewakingsvoorzieningen
  • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

  • Status: Continu geactualiseerd
  • Taal: Nederlands
  • Bestandsformaat: GML 3.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)