Digitale kadastrale percelenplannen (AAPD) - AGIV, toestand 01/01/2013 Dataset

Alternatieve titel: CADMAP (AGIV)

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Kadastrale toestand 2013

Samenvatting:

CADMAP behelst de ongeveer 30.000 digitale officiële kadastrale perceelsplans, gebiedsdekkend voor België, in beheer van de AAPD, en die jaarlijks worden bijgewerkt tot een bepaalde kadastrale toestand. AGIV heeft het recht verworven om CADMAP van Vlaanderen te distrubueren naar deelnemers aan GIS-Vlaanderen (uitgezonderd de gemeenten) en aan netbeheerders van fysieke leidingnetten volgens het GRB-decreet.

Behoort tot serie: Digitale kadastrale percelenplannen (AAPD) - AGIV Datasetserie

geografie, WEGEN, GEBOUWEN, SPOORWEGEN, GEBOUW, GRENSPAAL, WATERLOOP, TUNNEL, PAAL, BRUGGEN, VIJVERS, BIJGEBOUWEN, KADSCAN, PERCEELSIDENTIFICATIE, KADASTER, PERCEELSPLAN, GRONDNUMMER, STRAAT, PERCELENBESTAND, LEGGER, ERFDIENSTBAARHEID, RVV, KADASTRALE PERCELEN, AGIV-PRODUCT, PERCID, GEVELS, WATERPARTIJ, PROBLEEMZONE, KADVEC, AAPD, PERCELENPLAN, PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, FOD FINANCIëN, ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRI, PROBLEEMLIJN, PROBLEEMPUNT, RIJKSGRENS, PLAATSNAAMGRENS, PLAATSNAMEN, BOVENBOUW, HOOFDPAAL, GEMEENTEGRENSPAAL, EIGENDOMSPAAL, VOETWEG, SERVITUDE, PLANBLADNUMMER, CADMAP

  • ISO-categorie: Planning Kadaster

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 1 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-2013
  • Einddatum: 01-01-2014