Leveringsgebieden drinkwater, toestand 07/10/2019 Dataset

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Deze gegevens geven een overzicht van de leveringsgebieden in Vlaanderen. Een leveringsgebied is een geografisch vastgelegd gebied waarin water geschikt voor menselijke consumptie wordt verdeeld afkomstig van één of meerdere bronnen van de welke de waterkwaliteit uniform verondersteld wordt. De uniforme kwaliteit kan variëren met de tijd. De gegevens zijn samengesteld voor de Europese richtlijn 98/83/EC omtrent drinkwater.

Drinking water supply zones (Drinking Water Directive), Drinking water protection areas (Water Framework Directive), Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, Regionaal, Kosteloos, Herbruikbaar, Vlaamse Open data, Lijst M&R INSPIRE, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata GDI-Vl-conform, 31991L0676, Drinking Water Directive, DWD, Leveringsgebieden drinkwater, drinkwater, drinkwaterkwaliteit, water

  • INSPIRE-thema: Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden
  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Compleet
  • Taal: Engels
  • Grondresolutie: 10 km
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 07-10-2019