Gebiedsbeheer/gebieden waar beperkingen gelden/gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden Dataset

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Vectorieel bestand van gebieden zoals bedoeld in het INSPIRE thema 'Gebiedsbeheer/gebieden waar beperkingen gelden/gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden'. De elementen zijn afkomstig uit de 'Grenzen van polders' en 'Grenzen van wateringen'.

Regionaal, Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, water, waterkwaliteitsbeheer, bestuurlijke grens, binnenwater, polder, waterbeheer, belasting, Vlaanderen, Lijst M&R INSPIRE, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, watering

  • INSPIRE-thema: Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden
  • ISO-categorie: Grenzen

  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 3.2.1
  • Referentiesysteem: ETRS89

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-02-2019