Meetpunten in oppervlakte- en grondwaterlichamen, toestand 22/03/2016 Dataset

Alternatieve titel: Meetpunten in oppervlakte- en grondwaterlichamen in Vlaanderen in uitvoering van 2000/60/EG (Kaderrichtlijn Water) zoals gerapporteerd aan de Europese Commissie (22/3/2016)

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Deze data bevat de locatie van meetpunten in oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen zoals gerapporteerd aan de Europese Commissie in uitvoering van de Europese kaderrichtlijn Water (KRLW) 2000/60/EG. Deze meetpunten zijn representatief voor de toestandsbeoordeling van de oppervlaktewater- en grondwaterlichamen in de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021.

Regionaal, Vlaamse Open data, Kosteloos, Herbruikbaar, Lijst M&R INSPIRE, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, grondwater, Protected areas (Water Framework Directive), Water Information System for Europe (WISE), Water Framework Directive (WFD), Monitoring station, Surface water, Water information system for Europe, WISE, Water framework directive, WFD, Kaderrichtlijn water, meetpunten

  • INSPIRE-thema: Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden
  • ISO-categorie: Binnenwater

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 100 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 22-03-2016
  • Einddatum: 22-03-2022