H3O-De Kempen - Geologie- Breuken Kiezelooliet Formatie Dataset

Alternatieve titel: Breuken Kiezelooliet Formatie Geologisch en hydrogeologisch 3D model van het Cenozoïcum van de Belgisch-Nederlandse grensstreek van Midden-Brabant / De Kempen - Geologie

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Deze lijnenkaart stelt de breuken voor die tot in de basis van of door de Kiezelooliet Formatie, tot in een ondiepere eenheid doorwerken. Breuken Kiezelooliet Formatie is een kaartlaag die deel uitmaakt van de dataset 'H3O-De Kempen - Geologie'.

Behoort tot serie: H3O-De Kempen - Geologie- Breuken geologische eenheden Datasetserie

Geologie, Regionaal, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata GDI-Vl-conform, Metadata INSPIRE-conform, ondergrond, hydrogeologie, (diep) grondwater, (natuurlijke) hulpbronnen, DOV, Vlaanderen, Ondergrond, Databank Ondergrond Vlaanderen, VMM, Departement Omgeving, H3O, De Kempen

  • INSPIRE-thema: Geologie
  • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 50 000
  • Bestandsformaat: GML 3.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)