Huishoudensdichtheid per ha - Vlaanderen - Toestand 2013 Dataset

Alternatieve titel: Huishoudensdichtheid per ha - Vlaanderen - Toestand 2013

Dataset gecreëerd op:

Samenvatting:

De dataset van de bevolking beschrijft aan de hand van een puntenbestand de locatie en het aantal inwoners per adres. Dit bestand (beta-versie) werd aangemaakt door Agentschap Informatie Vlaanderen (AIV) aan de hand van gegevens uit het Rijksregister (op datum van 2 maart 2013). De locaties werden bepaald door een geocodering van de adressen op basis van CRAB (versie 2013). Als proxy voor het aantal huishoudens werd het aantal adressen in de dataset gebruikt. Ook hier werden dezelfde 9 grootste uitschieters verwijderd uit de kaart. Op basis van het puntenbestand van het AIV werd het aantal huishoudens per hectare berekend door het aantal objecten in de adressendataset per hectare-cel te sommeren. Voor meer details over deze indicator zie het rapport ‘indicatoren ruimtelijk rendement’ dat terug te vinden is onder: https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/Onderzoek/Studies/articleType/ArticleView/articleId/9077

Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, MercatorNet, OpenbareMetadata

  • ISO-categorie: Maatschappij

  • Taal: Nederlands
  • Grondresolutie: 100 m
  • Bestandsformaat: GeoTiff 1.0
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)