Gebouwenregister Dataset

Dataset gecreëerd op:

Samenvatting:

Het Gebouwenregister verzamelt informatie over alle gebouwen op het Vlaamse grondgebied in één register. Het biedt een unieke identificatie en levensloop aan voor gebouwen en gebouweenheden (zoals flats en winkels). Dit vereenvoudigt de uitwisseling van (gebouwgerelateerde) informatie tussen verschillende instanties en vormt een stabieler koppelvlak dan adressen. Het Gebouwenregister wordt de authentieke gegevensbron voor gebouwen en gebouweenheden in het Vlaamse Gewest.

Regionaal, gebouw, openbaar gebouw, landbouwgebouw, industrieel bedrijfsgebouw, flatgebouw, afbraak van gebouwen, Vlaams Gewest, Kosteloos, Herbruikbaar, gebouweenheid

  • ISO-categorie: Referentiemateriaal Aardbedekking

  • Status: Continu geactualiseerd
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 250
  • Bestandsformaat: Shapefile
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 13-08-2002