Luchtvaartadvieskaart Vlaanderen - versie 01/04/2020 Dataset

Alternatieve titel: LVA

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 01/04/2020

Samenvatting:

Deze kaart geeft aan of er om advies moet verzocht worden bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een constructie die omwille van haar hoogte een invloed kan hebben op de luchtvaart: als de geplande constructie de op de kaart aangegeven hoogte overschrijdt, moet aan Het Directoraat-Generaal Luchtvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer om advies gevraagd worden.De hoogte aangegeven op de kaart, wordt bepaald door de Vlaamse minister bevoegd voor ruimtelijke ordening, rekening houdend met het gezamenlijk voorstel van de federale ministers bevoegd voor de Luchtvaart en Defensie. Deze hoogte wordt per gemeente of per duidelijk omschreven gebied bepaald teneinde de burgerlijke en militaire luchtvaartterreinen, de visuele luchtvaartroutes, de militaire luchtvaartzones en de burgerlijke en militaire luchtvaartinstallaties voor communicatie, navigatie en toezicht (CNS) te beschermen.(Artikel 35, ยง16 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. (B.S. 2016-02-23; NUMAC: 2016035143)) Deze kaart werd bij MB goedgekeurd door de Vlaamse minister en treedt in werking op 1 april 2020.

Regionaal, Hoogte, geografie, Vlaams Gewest, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, hoogte, obstakel, luchtvaart, bouwen, vergunning

  • INSPIRE-thema: Hoogte
  • ISO-categorie: Hoogte

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Grondresolutie: 5 m
  • Bestandsformaat: geoTIFF 6.0
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-04-2020