Fysische systeemkaart Dataset

Alternatieve titel: Gegeneraliseerde bodemkaart voor Vlaanderen

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 1996

Samenvatting:

Generalisatie van de Belgische bodemkaart (1 : 20 000). Samenvoegen van bodemkaarteenheden tot zones, gekenmerkt door bodem-, reliëf- en hydrologische landschapkenmerken, die de intrinsieke geschiktheid van het gebied bepalen. Aan de gegenereerde zoneringseenheden zijn gevoeligheden en kwetsbaarheden gekoppeld, evenals een indicatie van kwel/infiltratie. De "inhoudelijke legende" verschilt naargelang de regio. De informatie is het resultaat van de studie "Kartering van het Fysisch Systeem en de Ruimtelijke structuren in Vlaanderen op schaal 1 : 50 000" (Stichting Plattelandsbeleid) in 1994, in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij.

geografie, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, bodemkaart, plattelandsbeleid, landinrichting, systeemkaart, reliëf, kwel, infiltratiekenmerk, landschapseenheid, kwetsbaarheid, bodemeenheid, depressie, ruimtelijke structuren in Vlaanderen, gegeneraliseerde bodemkaart voor Vlaanderen

  • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 50 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-1993
  • Einddatum: 31-12-1996