Natuurbeheerplannen Dataset

Alternatieve titel: Natuurbeheerplannen

Dataset gecreƫerd op:

Samenvatting:

Deze laag omvat alle geldige beheerplannen voor bossen en natuurgebieden in Vlaanderen. Het gaat o.m. om beperkte en uitgebreide bosbeheerplannen, beheerplannen van erkende natuurreservaten, beheerplannen harmonisch park- en groenbeheer, beheerplannen voor militaire domeinen. Geleidelijk aan worden al deze beheerplannen omgezet naar natuurbeheerplannen zodat vanaf 2024 nog enkel natuurbeheerplannen type 1, 2, 3 of 4 over blijven.

Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaams Gewest, Regionaal, OpenbareMetadata

  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72