Elektronische binnenvaartkaart Haven Nieuwpoort Dataset

Alternatieve titel: IENC Nieuwpoort

Dataset gewijzigd op:
Versie dataset: 2.0

Samenvatting:

Een verzameling van ruimtelijke hydrografische data (kaartgegevens in vectorvorm) aangemaakt voor nautische cartografie op een schaal 1/2500. De dataset omvat minimaal volgende gegevens: * Oeverlijn *constructies die een gevaar voor de navigatie kunnen opleveren *sluizen en dammen *vaarroute *geïsoleerde gevaren in de vaarroute zowel onder- als boven water * navigatie hulpmiddelen zoals betonning en bebakening * waterwegas met km/hm aanduiding Bijkomende informatie: Wrakinformatie * Dieptezones, dieptecijfers en dieptelijnen * Verkeerscheidingsstelsels en toegangsgeulen tot de kusthavens (indien van toepassing) * Haven- en andere infrastructuur * Lichten * Merkwaardige punten * Gevaargebieden * Gebouwen.

Vervoersnetwerken, geografie, GEBOUWEN, KANALEN, WEG, WATERWEGEN, DIEPTEN, DIJK, TUNNEL, KERK, MONUMENT, DAM, SLUIS, BRUG, HYDROGRAFIE, SCHAALDOMEIN, BANKEN, LICHTEN, HOOGTEGEGEVENS, ankergebied, ANKERLIGPLAATS, ANTWOORDBAKEN, BATHYMETRIE, BETONNING, DIEPTEGEBIED, DROOGDOK, EG, GETIJHAVEN, HAVENFACILITEIT, HAVENINFRASTRUCTUUR, HOOGTEREFERENTIESYSTEEM, KOERSLIJN, LANDMERKEN, LANDPUNTEN, MILITAIR OEFENGEBIED, MISTSEIN, NATDOK, NAUTISCH, NAVIGATIELICHT, OBSTRUCTIES, OEFENGEBIED, RADARANTWOORDBAKEN, RADARREFLECTOR, RADARSTATION, RADIOMELDINGSPOSITIE, RADIOSTATION, REDDINGSTATION, ROUTERINGSMAATREGELEN, SAMENWERKINGSAKKOORD, SCHEEPVAARTBEPERKINGEN, SILOTANK, STORTPLAATS, TOEGANGSGEULEN, TORENS, VAARWEGLIJN, VERKEERSBANEN, VERKEERSCHEIDINGSSTELSEL, VOORZORGSGEBIED, WRAKINFORMATIE, WRAKKEN, VLAAMSE HYDROGRAFIE, LAT, Bakens, Boeien, Dieptecijfers, Dieptelijnen, Dieptezones, Gevaargebieden, internationaal, Waterkeringen, IENC, ELEKTRONISCHE BINNENVAART KAART, KANAAL GENT - TERNEUZEN, HAVEN GENT, RIS, RIVER INFORMATION SYSTEM, Metadata INSPIRE-conform

  • ISO-categorie: Hoogte

  • Toepassingsschaal: 1 : 2 500
  • Bestandsformaat: IHO S57 versie 3.1.2., ISO/IEC8211:1994
  • Referentiesysteem: Geo.Catalog.ReferenceSystem.EPSG-32631

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 06-12-2017
  • Einddatum: 31-12-2021