Atlas der Buurtwegen Dataset

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Overzicht van de historische versies (1843 - 1845) van de overzichtsplannen en detailplannen van de Atlas der Buurtwegen van Vlaanderen. De Atlassen der Buurtwegen werden opgemaakt in uitvoering de wet van 10 april 1841. De wetgever wilde in 1841 ondubbelzinnig aanduiden welke kleine wegen een openbaar karakter hadden. Bedoeling was dus een inventarisatie te maken van alle "openbare" wegen en "private wegen met openbare erfdienstbaarheid". De atlas maakt een onderscheid in buurtwegen en voetwegen (sentiers). Voetwegen zijn smalle wegen (soms maar 1 meter breed) en de bedding behoort gewoonlijk toe aan de aangelanden. In de periode 1843-1845 werden voor alle gemeenten leggers, openbare registers, van de buurtwegen opgemaakt. Deze zijn de geschiedenis ingegaan als Atlassen der Buurtwegen. Per toenmalige gemeente werd een atlas opgemaakt, met uitzondering van een aantal stadskernen. Een atlas is samengesteld uit overzichtsplannen, detailplannen en tabellen. Overzichtsplannen zijn één of meerdere plannen van de betreffende atlasgemeente met aanduiding van de omtrekken van deelgebieden, die genummerd zijn; de nummering van de deelgebieden verwijst naar het nummer van het detailplan; de schaal waarin de overzichtsplannen zijn opgemaakt is meestal 1/10.000. Detailplannen zijn meestal opgemaakt op kaartschaal 1/2.500; in enkele gevallen zijn ze opgemaakt op een andere schaal, bijvoorbeeld in stedelijke centra en buitengebieden). De tabellen die in de atlassen zijn opgenomen bevatten de wegkarakteristieken, het nummer van de buurtweg, de lengte, de oppervlakte …-, tabellen van de eigenaars van de aangelande percelen, tabellen van grondinneming. Alle overzichts- en detailplannen van de Atlassen der buurtwegen zoals ze destijds zijn opgemaakt, werden ingescand en gegeorefereerd en gemozaïkeerd tot een overzicht voor heel Vlaanderen. De tabellen zijn niet opgenomen in deze dataset. Evenmin zijn wijzigingen (afschaffingen, bijklasseringen, verleggingen) die door de deputatie werden goedgekeurd, opgenomen in deze dataset.

Regionaal, Vervoersnetwerken, geografie, wegennet, voetpad, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, BUURT- EN VOETWEGEN, PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, PROVINCIE LIMBURG, PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, PROVINCIE ANTWERPEN, SENTIER, VOETWEG, BUURTWEG, DETAILPLAN, OVERZICHTSPLAN

  • INSPIRE-thema: Vervoersnetwerken
  • ISO-categorie: Transport

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 2 500
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-1843
  • Einddatum: 31-12-1845