Actie- en waakgebieden 0600 - 0800 (2016-2021) Dataset

Alternatieve titel: Actie- en waakgebieden i.k.v. herstelprogramma’s voor grondwaterlichamen 2016-2021 - Herstelprogramma van het Ledo Paniseliaan Brusseliaan Aquifersysteem en Ieperiaan aquifer (Grondwaterlichamen CVS_0600_GWL_2, CVS_0800_GWL_2 en BLKS_0600_GWL_2s)

Dataset gewijzigd op:

Samenvatting:

De actie- en waakgebieden i.k.v. het gebiedspecifieke beleid, zoals vastgesteld in de herstelprogrammas van het Ledo Paniseliaan Brusseliaan Aquifersysteem en Ieperiaan aquifer (Grondwaterlichamen CVS_0600_GWL_2, CVS_0800_GWL_2 en BLKS_0600_GWL_2s) voor grondwaterlichamen in ontoereikende kwantitatieve toestand binnen het Centraal Vlaams Systeem en het Brulandkrijtsysteem (2016-2021)

Behoort tot serie: Actie- en waakgebieden Datasetserie

Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, Regionaal, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata GDI-Vl-conform, ondergrond, grondwater, grondwaterbescherming, DOV, Vlaanderen, Ondergrond, Databank Ondergrond Vlaanderen, VMM, VLAREM, grondwatervergunningen, grondwaterlichaam, ontoereikende, Centraal Vlaams Systeem, Brulandkrijtsysteem, Sokkelsysteem, Actiegebieden uit herstelprogramma’s, waakgebieden uit herstelprogramma’s

  • INSPIRE-thema: Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden
  • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 3.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)