H3O-Roerdalslenk - Geologie - Kans op voorkomen Formatie van Borgloon Dataset

Alternatieve titel: Kans op voorkomen van de Formatie van Borgloon van het H3O-Roerdalslenk project

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Deze laag geeft de kans op het voorkomen van de Formatie van Borgloon weer.

Behoort tot serie: H3O-Roerdalslenk - Geologie - Kans op voorkomen geologische eenheden Datasetserie

Geologie, geologie, hydrogeologie, (diep) grondwater, (natuurlijke) hulpbronnen, Herbruikbaar, Vlaamse Open data, Kosteloos, Ondergrond, DOV, Databank Ondergrond Vlaanderen, H3O, Roerdalslenk, Boring

  • INSPIRE-thema: Geologie
  • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 50 000
  • Bestandsformaat: Arc/Info Binary Grid GRID1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 13-03-2012
  • Einddatum: 30-06-2014