Zorgregio's, toestand 04/02/2019 - correctie 27/09/2019 Dataset

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Decreet 4/02/2019 - correctie 27/09/2019

Samenvatting:

De indeling van het Vlaamse Gewest in zorgregio's is bepaald in het zorgregiodecreet (https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1011102¶m=inhoud&AID=1101198). De indeling bestaat uit meerdere niveau's met een hiërarchische structuur die gebaseerd is op natuurlijke invloedssferen. De niveau’s zijn het regionaalstedelijk, het kleinstedelijk, subniveau 1 en subniveau 2 waarbij het regionaalstedelijk en het kleinstedelijk primeren. Subniveau 1 en subniveau 2 zijn een onderverdeling van het kleinstedelijk niveau in kleinere eenheden op basis van het aantal inwoners en/of de oppervlakte.

Regionaal, Vlaams Gewest, Vlaamse Open data, Kosteloos, Herbruikbaar, Toegevoegd GDI-Vl, zorgatlas, zorgregio's, zorgregiodecreet

  • ISO-categorie: Gezonheid

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 23-05-2003
  • Einddatum: 04-02-2019