Meetpunten debiet oppervlaktewater Dataset

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: wordt wekelijks geactualiseerd

Samenvatting:

punten binnen Vlaanderen waar VMM en MOW debietmetingen uitvoeren.

Regionaal, Milieubewakingsvoorzieningen, geografie, meetnet(werk), meetstation, oppervlaktewaterbeheer, oppervlaktewater, Lijst M&R INSPIRE, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Kosteloos, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, DEBIET, AFVOER

  • INSPIRE-thema: Milieubewakingsvoorzieningen
  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-10-2015
  • Einddatum: 04-01-2018