Bodemonderzoeken en saneringen Dataset

Alternatieve titel: Bodemonderzoeken en saneringen

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

De GIS-laag Bodemonderzoeken en saneringen toont de ligging van de bodemdossiers waarvoor bij OVAM informatie gekend is. Het gebied van een bodemdossier omvat alle gronden die opgenomen zijn in één of meerdere opdrachten gekoppeld aan het dossier. Per dossier wordt het volgende weergegeven: - het dossiernummer zoals gekend binnen OVAM; - het hoogst conforme opdrachttype binnen het dossier (sitebesluiten, oriënterende bodemonderzoeken, beschrijvende bodemonderzoeken, bodemsaneringsprojecten, eindevaluatieonderzoek); - de meest recente rapportdatum per opdrachttype en indien aanwezig het sitebesluit met meest recente publicatiedatum.

Regionaal, Bodem, bodem, bodemsanering, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, OVAM, GROND, BODEMONDERZOEK, SANERING, BODEMVERONTREINIGING, OPENBARE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ, BODEMDECREET, OpenbareMetadata

  • INSPIRE-thema: Bodem
  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72