Ruilverkaveling van landeigendommen in der minne, 14/11/2019 Dataset

Alternatieve titel: RVKIDM

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 14/11/2019

Samenvatting:

Een gebied waarin een ruilverkavelingsproject werd ingesteld, voortvloeiend uit de wet houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen in der minne van 10 januari 1978 (B.S. 09/03/1978).

geografie, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, landeigendom, ruilverkaveling, ruilverkavelingsproject

  • ISO-categorie: Landbouw en Veeteelt

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 1 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 17-10-2017