Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 5m, testdata Dataset

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 1.0

Samenvatting:

Digitaal terreinmodel (DTM) van het maaiveld in rasterformaat met een grondresolutie van 5m. Dit DTM werd afgeleid van LiDAR-hoogtegegevens die, in het kader van het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II (DHMV-II), op 30 april 2012 ingewonnen werden voor een testgebied van ca. 30kmĀ² ter hoogte van Geraardsbergen.

geografie, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, DTM, DIGITAAL TERREINMODEL, Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DHMV-II, DHM, testdata

  • ISO-categorie: Hoogte

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 1
  • Bestandsformaat: GeoTIFF
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 30-04-2012
  • Einddatum: 30-04-2012