VLOPS kaarten NH3 - NHx totale depositie (VLOPS17, Meteo 2012, Emissies 2012) Dataset

Alternatieve titel: VLOPS kaarten NH3 - NHx totale depositie (VLOPS17, Meteo 2012, Emissies 2012)

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: VLOPS17-1.0

Samenvatting:

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde totale depositie van NHx (in mol/ha.jaar) van NH3 voor gans Vlaanderen op 1x1 kmĀ². Voor deze kaart werden de resultaten van de droge- en de natte depositie van NHx bij elkaar opgeteld.

Menselijke gezondheid en veiligheid, lucht, Herbruikbaar, Kosteloos, ammoniak, VLOPS, stikstofdepositie, totale depositie, droge depositie, natte depositie, vermesting, NHx, NH3, OpenbareMetadata

  • INSPIRE-thema: Menselijke gezondheid en veiligheid
  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Grondresolutie: 1000 m
  • Bestandsformaat: GeoTiff 1.0
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)