Hydrografie - Netwerk Dataset

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Vectorieel bestand van hydrografische elementen zoals bedoeld in het INSPIRE thema Hydrografie - netwerk. De waterlooplinken zijn afkomstig uit de Vlaamse Hydrografische Atlas.

Regionaal, Hydrografie, afwatering, rivier, stroom, waterloop, hydrografisch netwerk, Vlaams Gewest, Herbruikbaar, Kosteloos, Lijst M&R INSPIRE, Vlaamse Open data, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform

  • INSPIRE-thema: Hydrografie
  • ISO-categorie: Binnenwater

  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Bestandsformaat: GML 3.2.1
  • Referentiesysteem: ETRS89

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 03-12-2019