Vastgestelde inventaris van houtige beplanting met erfgoedwaarde Dataset

Alternatieve titel: Vastgestelde inventaris van houtige beplanting met erfgoedwaarde

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Deze data wordt wekelijks geactualiseerd

Samenvatting:

De Vlaamse Overheid beschikt over verschillende instrumenten om het behoud van onroerend erfgoed te verzekeren. Eén van de instrumenten dat kan worden ingezet, is de vaststelling van een inventaris. Hiermee bevestigt de minister bevoegd voor het onroerend erfgoed dat alle erfgoeditems op deze vastgestelde lijst erfgoedwaarde(n) bezitten en nog altijd bewaard zijn. Erfgoedobjecten die waardevol zijn, maar niet beschermd, krijgen hierdoor toch een aantal - minder ingrijpende - algemene en specifieke rechtsgevolgen. De vastgestelde inventaris houtige beplantingen met erfgoedwaarde is één van de in totaal zes vastgestelde inventarissen, gebaseerd op de wetenschappelijke inventarissen.

Regionaal, beheer, bepaling van natuurlijk erfgoed, geschiedkundig monument, inventaris, inventarisatie, monument, monumentenzorg, natuurmonument, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, erfgoed, OpenbareMetadata

  • ISO-categorie: Maatschappij

  • Status: Continu geactualiseerd
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 1 000
  • Grondresolutie: 0 m
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72