Referentielijst beheerders, 03/06/2021 Dataset

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 03/06/2021

Samenvatting:

Overzicht van de organisaties die geografische objecten in Vlaanderen beheren. De referentielijst bevat ten minste alle beheerders van wegen en waterlopen. Een beheerder is een “organisatie” die het beheer van een geografisch object uitvoert, heeft uitgevoerd of zal uitvoeren. Meestal is dit een openbare instantie, maar ad hoc kunnen ook privébedrijven (rechtspersonen) in deze lijst opgenomen worden. Zowel de moederorganisatie als haar afdelingen kunnen opgenomen worden. De referentielijst bevat geen informatie over de levensloop of andere informatie van organisaties, bvb een periode van bestaan (datum van oprichting, datum van opheffing, datum van ontbinding, …), de status (actief, opgeheven, …), adres(sen)… Voor rechtspersonen kan deze informatie via het Ondernemingsnummer opgevraagd worden.

geografie, Herbruikbaar, Vlaamse Open data, Kosteloos, weg, waterloop, VHA, waterloopbeheerder, beheerder, referentielijst, beheer, wegbeheerder

  • ISO-categorie: Binnenwater

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 1
  • Bestandsformaat: dBASE, XML
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 28-10-2004
  • Einddatum: 03-06-2021