Hellingenkaart (Watertoets) Dataset

Alternatieve titel: Helling

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 1.0 - Toestand 20/07/2006

Samenvatting:

De hellingenkaart ten behoeve van de watertoets geeft in een raster van 5 op 5 meter de helling (in %) van het terrein weer. De hellingenkaart werd in overeenstemming met de tabel met afvoercoëfficiënten zoals gevoegd in bijlage VIII bij het watertoetsbesluit ingedeeld in 4 klassen: hellingen kleiner dan 0,5%, van 0,5 tot 5%, van 5 tot 10% en hellingen groter dan 10%.

Regionaal, Hoogte, geografie, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, KULEUVEN, WATER, MILIEUMAATSCHAPPIJ, HELLINGENKAART, VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ, AGENTSCHAP VOOR GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN, WATERTOETS, HELLINGEN, HELLING, AFVOERCOëFFICIëNTEN, WATERTOETSBESLUIT, GEOGRAFIE-GEOLOGIE, WATERTOETSKAART, HELLINGENKAART – (WATERTOETS)

  • INSPIRE-thema: Hoogte
  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 20 000
  • Bestandsformaat: GeoTIFF 1.0
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 05-07-2005
  • Einddatum: 20-07-2006