Landbouwgebruikspercelen, toestand 31/12/2002 Dataset

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 31/12/2002

Samenvatting:

In kader van de mestwetgeving werden in 2002 alle landbouwgebruikspercelen van Vlaanderen geregistreerd (in ArcView), gebruikmakend van zwart-wit orthofoto's op schaal 1/10.000 (2000). De geregistreerde dataset werd vervolgens onderworpen aan een reeks GIS-analyses die toegevoegde informatie verschaften ten aanzien van de mestbankreglementeringen.

Regionaal, Faciliteiten voor landbouw en aquacultuur, geografie, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, VLM, MESTBANK, LANDBOUWSTREEK, MAPKLASSE, NITRAATGEVOELIGE, UITRIJBEPALING, AGIV-PRODUCT, VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ - AFDELING MESTBANK, LANDBOUWGEBRUIKSPERCELEN, LANDBOUWER, LANDBOUWGEBRUIKSPERCELENLAAG, MESTBANKREGLEMENTERINGEN, MESTBANKWETGEVING, TEELT

  • INSPIRE-thema: Faciliteiten voor landbouw en aquacultuur
  • ISO-categorie: Landbouw en Veeteelt

  • Status: Historisch archief
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-2002
  • Einddatum: 31-12-2002