Gebieden met recht van voorkoop, ruilverkaveling uit kracht van wet, 30/11/2019 Dataset

Alternatieve titel: RvvRvkUkw

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 30 november 2019

Samenvatting:

Gebieden in Vlaanderen, waarbinnen gedurende een bepaalde periode een recht van voorkoop van toepassing is (of van toepassing is geweest), voortvloeiend uit: - de wet op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet van 22 juli 1970 (B.S. 04/09/1970) - de wet tot aanvulling van de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet met bijzondere bepalingen eigen aan het Vlaamse Gewest van 11 augustus 1978 (B.S. 22/09/1978).

geografie, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, gebied met recht van voorkoop, rvv, ruilverkaveling, voorkoopgebied, voorkooprecht, VLM, Vlaamse Landmaatschappij

  • ISO-categorie: Planning Kadaster

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 30-11-2019