Ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van wet bij grote infrastructuurwerken, 21/12/2021 Dataset

Alternatieve titel: RVKGIW

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 21/12/2021

Samenvatting:

Een gebied waarvoor een gebruiksruil is ingesteld of beslist is tot een vereenvoudigde ruilverkaveling krachtens de wet van 12 juli 1976, houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet bij de uitvoering van grote infrastructuurwerken (B.S. 15/10/1976). Binnen dit gebied kan de Vlaamse Landmaatschappij een voorkooprecht uitoefenen krachtens het decreet betreffende de ruilverkavelingwet van 12 juli 1976, gedurende een bepaalde periode.

Behoort tot serie: Ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van wet bij grote infrastructuurwerken Datasetserie

geografie, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, blokgrens, gebruiksruil, infrastructuurwerken, landeigendom, ruilverkaveling, gebied met recht van voorkoop, rvv, voorkooprecht, voorkoopgebied

  • ISO-categorie: Landbouw en Veeteelt

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 1 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 09-08-2004