Popp, Atlas cadastrale parcellaire de la Belgique, 1842 - 1879 Dataset

Dataset gecreëerd op:
Versie dataset: 1

Samenvatting:

Tussen 1842 en 1879 begon Philippe-Christian POPP (1805-1879) met het ambitieuze project waarvoor Philippe VANDERMAELEN het initiatief had genomen en dat erin bestond om de kadasterplannen te tekenen van alle Belgische gemeenten die hij wenste te vulgariser, mettre à la portée de tout le monde et de toutes les bourses (vulgariseren en voor iedereen voor een bescheiden prijs beschikbaar te maken). Zijn dood in 1879 onderbrak de totstandkoming van zijn Atlas cadastral parcellaire de la Belgique [...]. Zijn weduwe Caroline-Clémence BOUSSART (1808-1891) voltooide de publicatie van de plannen voor de provincie Luik. Het fonds telt ongeveer 1.800 plannen (waarvan sommige op meerdere folio’s), te vermeerderen met de 164 kadasterplannen van de Atlas cadastral du Royaume de Belgique die Philippe VANDERMAELEN publiceerde (Bron: KBR). De dataset bestaat hoofdzakelijk uit de gescande originele Popp kaarten, waar niet beschikbaar zijn deze aangevuld met scans van kopies gemaakt door UGent. De kaarten werden gegeorefereerd aan de hand van het GRB.

geografie, legger van het kadaster, Vlaanderen, historische kaart, Popp

  • ISO-categorie: Referentiemateriaal Aardbedekking

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-02-1842
  • Einddatum: 01-01-1879