Traditionele landschappen Dataset

Alternatieve titel: Traditionele landschappen

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 1.0

Samenvatting:

De indeling van de traditionele landschappen van Vlaanderen dateert van 1985 en was een eerste poging om de regionale verscheidenheid van de historisch gegroeide cultuurlandschappen op kaart voor te stellen in hun situatie van voor de grote veranderingen. De indeling steunt op zowel fysische en natuurlijke kenmerken zoals reliƫf en bodemgesteldheid, als op cultuurlandschappelijke kenmerken zoals bewoningsvormen, landgebruik, percelering en landschapstype. Hieruit blijkt het Vlaamse Gewest over een bijzonder grote landschappelijke diversiteit te beschikken, die echter in een steeds sneller tempo teloor gaat.

geografie, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, atlas, bewoningsvorm, bodemgesteldheid, cultuurlandschap, diversiteit, ecodistrict, landbouwpraktijk, landgebruik, landschapsatlas, landschapseenheid, landschapsrelict, landschapstype, open-ruimte-gebied, percelering, structuurplan

  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 50 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-1995
  • Einddatum: 31-12-2000