Percelen Vlaamse overheid 2013 (bron: GRB) Dataset

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 2013-12-31

Samenvatting:

Deze data bevat de percelen in eigendom van de Vlaamse overheid op datum 31 december 2013. De contouren van de percelen zijn afkomstig uit het grootschalig referentiebestand (GRB), versie september 2014. De data bevat o.a. eigendommen van volgende entiteiten: http://www.bestuurszaken.be/toepassingsgebied-vastgoeddatabank

plaatselijke overheid, eigendomsregister, Vlaamse Open data, grond, gronden, perceel, percelen, vastgoed, overheid

  • ISO-categorie: Locatie

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 250
  • Bestandsformaat: WMS-service 1.3.0
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-2013
  • Einddatum: 31-12-2013