Gebieden met recht van voorkoop, Complexe projecten, 02/03/2020 Dataset

Alternatieve titel: Rvvcp

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 2/03/2020

Samenvatting:

Overzicht van de gebieden waarin een voorkooprecht is ingesteld in uitvoering van art. 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten (B.S. 21/01/2015). Het decreet complexe projecten definieert een “complex project” als een project van groot maatschappelijk en ruimtelijk strategisch belang dat om een geïntegreerd vergunningen- en ruimtelijk planproces vraagt. Dit decreet vermeldt een aantal criteria waaruit dit groot maatschappelijk en ruimtelijk strategisch belang kan blijken. Het voorkooprecht binnen deze complexe projecten kan uitgeoefend worden ter verwezenlijking van een voorkeursbesluit of een projectbesluit bij verkoop van een onroerend goed dat ligt in de gebieden die afgebakend zijn als gebieden waar het recht van voorkoop geldt in het grafische plan of in het herkenbare onderdeel dat geldt als ruimtelijk uitvoeringsplan.

geografie, Vlaamse Open data, Kosteloos, Herbruikbaar, Toegevoegd GDI-Vl, gebied met recht van voorkoop, ruimtelijk uitvoeringsplan, ruimtelijke planning, complex project, rvv, voorkoopgebied, voorkooprecht, rvv-afbakening

  • ISO-categorie: Planning Kadaster

  • Status: In ontwikkeling
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 02-03-2020