Wegvervoernetwerk Dataset

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Vectorieel bestand van elementen uit het vervoersnetwerk zoals bedoeld in het INSPIRE thema Wegvervoernetwerk. Het netwerk van wegen en bijhorende attributen zijn afkomstig uit het Wegenregister.

Regionaal, Vervoersnetwerken, weg, wegennet, autoweg, hoofdweg, Vlaanderen, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Lijst M&R INSPIRE, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform

  • INSPIRE-thema: Vervoersnetwerken
  • ISO-categorie: Transport

  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 250
  • Bestandsformaat: GML 3.2.1
  • Referentiesysteem: ETRS89

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 19-12-2018