Kinderopvangvoorzieningen erkend door Kind en Gezin via POI-service Dataset

Alternatieve titel: Point of interest - Kinderopvangvoorzieningen erkend door Kind en Gezin

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 2020-12-16

Samenvatting:

Locatie, adresgegevens en contactgegevens van de kinderopvangvoorzieningen die erkend zijn door Kind en Gezin in Vlaanderen. De gegevens worden wekelijks ge├╝pdatet. Gegevens afkomstig van de CoBRHA-databank (Common Base Registry for Health Care Actors)gebouwd door het federale eHealth-platform. De agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) van de Vlaamse overheid houden in deze databank basisidentificatiedata bij van de zorgvoorzieningen die door hen erkend worden. Volgende types kinderopvang komen voor: - Groepsopvang baby's en peuters - Gezinsopvang baby's en peuters - Buitenschoolse opvang

Behoort tot serie: Interessante plaatsen (POI) Datasetserie

kind, Vlaanderen, Kosteloos, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, CRECHE, ONTHAALMOEDER, KINDERDAGVERBLIJF, POI, POINT OF INTEREST, INTERESSANTE PLAATS

  • ISO-categorie: Maatschappij

  • Status: Continu geactualiseerd
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 1 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML, CSV
  • Referentiesysteem: WGS 84

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 28-11-2013
  • Einddatum: 15-12-2020