Regioindeling beschut wonen, toestand 28 november 2008 Dataset

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 16/12/2016

Samenvatting:

De zorgregioindeling Beschut Wonen deelt het gebied van het Vlaamse Gewest op in 43 gebieden. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan in bepaalde gevallen, wanneer de Vlaamse overheid bevoegdheid heeft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, als extra gebied worden opgenomen.

Regionaal, Vlaams Gewest, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, zorgatlas, zorgzone

  • ISO-categorie: Grenzen

  • Status: Historisch archief
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 28-11-2008
  • Einddatum: 31-12-2018