Agglomeraties UWWTD 2018, toestand 16/07/2020 Dataset

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Coördinaten van de agglomeraties die een afvalwatervolume genereren gelijk of groter dan 2000 inwoners equivalenten. Deze stedelijk afvalwater agglomeratie voor Vlaanderen zijn gedefinieerd zoals opgelegd in richtlijn 91/271/EEC van de Europese Commissie over de behandeling van stedelijk afvalwater.

Regionaal, Lijst M&R INSPIRE, Vlaamse Open data, Kosteloos, Herbruikbaar, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, afvalwater, rioolstelsel, rioolwaterverwerking, afvalwaterzuivering, afvalwaterverwerkingssysteem, Directive 91/271/EEC, Agglomerations (Urban Waste Water Treatment Directive), afval, Europese richtlijn stedelijk afvalwater, ERSA, Water Information System for Europe (WISE), Urban Waste Water Treatment Directive (UWWTD), 31991L0271

  • INSPIRE-thema: Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden
  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 100 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 16-07-2020
  • Einddatum: 01-07-2022