Parameters woningkwaliteitsbeleid lokale besturen, Toestand 02/08/2022 Dataset

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 02/08/2022

Samenvatting:

Overzicht van de gemeenten met een of meerdere woningkwaliteitsreglementen. Dit zijn proactieve maatregelen die een gemeente kan nemen om de woningkwaliteit op haar grondgebied te verbeteren. Een gemeente kan er o.m. voor opteren om een eigen heffingsreglement voor ongeschikte en onbewoonbare woningen in te voeren, met het conformiteitsattest aan de slag te gaan of een kamerreglement uit te werken.

woningwetgeving, kwaliteitsnorm voor woningen, woning, woningverbetering, Vlaanderen, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Kosteloos, woningkwaliteit, gemeenteparameters, conformiteitsattest, woningkwaliteitsbewaking, woningkwaliteitsbewaking CA, conforme woning, lokaal woonbeleid, gemeentelijk reglement, ongeschiktheid, onbewoonbaarheid, ontvoogding, kamerreglement, opcentiemen, gewestelijke heffing, inventaris ongeschiktheid en onbewoonbaarheid, heffingsreglement, SVK, afsprakenkader, intergemeentelijk

  • ISO-categorie: Maatschappij

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 1 000
  • Bestandsformaat: ESRI Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-2022
  • Einddatum: 02-08-2022