Zorgvoorzieningen erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid via POI-service Dataset

Alternatieve titel: Point of interest - Zorgvoorzieningen erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: 2022-09-07

Samenvatting:

Locatie en adresgegevens van zorgvoorzieningen die erkend zijn door het Agentschap Zorg en Gezondheid in Vlaanderen. De gegevens worden maandelijks ge├╝pdatet. Gegevens afkomstig van de CoBRHA-databank (Common Base Registry for Health Care Actors) gebouwd door het federale eHealth-platform. De agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) van de Vlaamse overheid houden in deze databank basisidentificatiedata bij van de zorgvoorzieningen die door hen erkend worden. Volgende types zorgvoorzieningen komen voor: - Algemene ziekenhuizen - Psychiatrische ziekenhuizen - Psychiatrische verzorgingstehuizen - Samenwerkingsverbanden beschut wonen - Centra voor geestelijke gezondheidszorg - Ouderenvoorzieningen - Thuiszorg

Behoort tot serie: Interessante plaatsen (POI) Datasetserie

traditionele gezondheidszorg, (gezondheids)zorginstelling, bejaarde, gezondheidszorg, ziekenhuis, Vlaanderen, Kosteloos, Vlaamse Open data, rusthuis, hospitaal, kliniek, POI, point of interest, interessante plaats

  • ISO-categorie: Maatschappij

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 1 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML, CSV
  • Referentiesysteem: WGS 84

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 28-11-2013
  • Einddatum: 07-09-2022