Inventaris brandweer(oefen)terreinen en incidenten (PFAS) Dataset

Dataset gepubliceerd op:

Samenvatting:

Overzicht van brandweer(oefen)terreinen en incidenten die door gemeenten, hulpverleningszones en provincies werden geïnventariseerd naar aanleiding van de PFAS-problematiek.

Bodem, Regionaal, Herbruikbaar, Kosteloos, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata GDI-Vl-conform, Metadata INSPIRE-conform, ondergrond, bodem, bodemverontreiniging, DOV, Vlaanderen, Ondergrond, Databank Ondergrond Vlaanderen, OVAM, Brandweeroefenterrein, Incident, PFAS, PFOS

  • INSPIRE-thema: Bodem
  • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

  • Status: Continu geactualiseerd
  • Taal: Nederlands
  • Bestandsformaat: GML 3.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)