VLOPS kaart totale verzurende depositie (VLOPS17, Meteo 2012, Emissies 2012) Dataset

Alternatieve titel: VLOPS kaart totale verzurende depositie (VLOPS17, Meteo 2012, Emissies 2012)

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: VLOPS17-1.0

Samenvatting:

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde totale verzurende depositie (in Zeq/(ha·jaar)) in 2012 voor gans Vlaanderen op 1x1 km². Deze kaart werd berekend met VLOPS17 (gebaseerd op OPS4.5.1), de emissiecijfers voor NH3, NOx en SO2 in 2012 en de meteorologische gegevens van 2012. Voor deze kaart werden de resultaten voor de totale depositie van NHx, NOy en SOx bij elkaar opgeteld samen met een bijtelling voor halogeenzuren van 25 Zeq/ha/j voor zowel de droge- als de natte depositie en voor organische van 170 Zeq/ha/j voor de droge depositie en 60 Zeq/ha/j voor de natte depositie.

Menselijke gezondheid en veiligheid, lucht, Herbruikbaar, Kosteloos, ammoniak, stikstofoxiden, zwaveldioxide, VLOPS, totale verzurende depositie, droge depositie, natte depositie, verzuring, SO2, SOx, NOx, NOy, NHx, NH3, OpenbareMetadata

  • INSPIRE-thema: Menselijke gezondheid en veiligheid
  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Grondresolutie: 1000 m
  • Bestandsformaat: GeoTiff 1.0
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)