Natuurinrichtingsprojecten, 21/12/2021 Dataset

Alternatieve titel: NIR

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 21/12/2021

Samenvatting:

De gebieden in Vlaanderen, waarbinnen natuurinrichtingsprojecten, conform het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997, zijn ingesteld (of zijn ingesteld geweest). Binnen deze gebieden is (of was) gedurende een bepaalde periode een recht van voorkoop van toepassing.

Behoort tot serie: Natuurinrichtingsprojecten Datasetserie

geografie, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Kosteloos, gebied met recht van voorkoop, natuurbehoud, natuurinrichting, natuurinrichtingsproject, natuurlijk milieu, recht van voorkoop, voorkoopgebied, voorkooprecht

  • ISO-categorie: biota

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2, Shapefile
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 09-02-2010