Actie- en waakgebieden Datasetserie

Alternatieve titel: Actie- en waakgebieden i.k.v. herstelprogramma’s voor grondwaterlichamen 2016-2021

Datasetserie gecreëerd op:

Samenvatting:

De actie- en waakgebieden i.k.v. het gebiedspecifieke beleid, zoals vastgesteld in de herstelprogrammas voor grondwaterlichamen in ontoereikende kwantitatieve toestand (2016-2021)

Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, Regionaal, Toegevoegd GDI-Vl, Herbruikbaar, Vlaamse Open data, Kosteloos, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, (milieu)beschermingsbeleid, grondwater, grondwaterbescherming, Vlaams Gewest, Ondergrond, DOV, Vlaanderen, Kaderrichtlijn Water, Decreet Integraal waterbeleid, VLAREM, grondwatervergunningen, grondwaterlichaam, ontoereikende toestand, Centraal Vlaams Systeem, Brulandkrijtsysteem, Sokkelsysteem, Actiegebieden uit herstelprogramma’s, waakgebieden uit herstelprogramma’s

  • INSPIRE-thema: Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden
  • ISO-categorie: Geowetenschappelijke data

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72 (EPSG:31370)

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-2016
  • Einddatum: 31-12-2021