Bodemafdekkingskaart (BAK), 5m resolutie, opname 2015 Dataset

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Opname 2015

Samenvatting:

Geografische raster-dataset die de bodembedekking in Vlaanderen weergeeft, toestand 2015.Deze kaart heeft een focus op de bodem en het verlies van zijn essentiële ecosysteemfuncties als bodem en de onomkeerbaarheid hiervan. We spreken hier van ‘Bodemafdekking’. Bodemafdekking wordt uitgedrukt als de oppervlakte waarvan de aard en/of toestand van het bodemoppervlak gewijzigd is door het aanbrengen van artificiële, (semi-) ondoorlaatbare materialen waardoor essentiële ecosysteemfuncties van de bodem verloren gaan. De kaart wordt weergegeven in percentage afdekking per pixel (5m resolutie).

geografie, Vlaamse Open data, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Herbruikbaar, Bos, Gebouwen, Water, Vegetatie, Bodem, Boomgaard, Weiland, Akker, Loofbos, Naaldbos, Bodemgebruikskaart, Bodembedekkingskaart

  • ISO-categorie: Referentiemateriaal Aardbedekking

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Bestandsformaat: GeoTIFF 1.0
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-2015
  • Einddatum: 31-12-2015