Bebossing op de kaarten van Vandermaelen, Opname 1846 - 1854 Dataset

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Opname 1846 - 1854

Samenvatting:

Deze dataset geeft de bebossing op de kaarten van Vandermaelen (opgenomen in de periode 1846-1854) weer. Deze datasets is geschikt als aanvulling bij de bosleeftijdskaart of voor specifiek onderzoek zoals het lokaliseren van ontbossingen. Het gebruik voor detailstudies wordt afgeraden, tenzij voor een terreinverkenning. De kaarten van Vandermaelen vertonen immers geografische onnauwkeurigheden.

Regionaal, geografie, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, natuurbehoud, bos, bosbouw, wildbeheer, natuurontwikkeling, bosleeftijdskaart, ontbossing, terreinverkenning, ecosysteemvisie, historisch bos, ontbossen

  • ISO-categorie: biota

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 50 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-1846
  • Einddatum: 01-01-1854