Erkende (staats-) natuurreservaten landinrichtingsproject De Westhoek Dataset

Dataset gewijzigd op:

Samenvatting:

Erkende (staats-) natuurreservaten voor het landinrichtingsproject De Westhoek, nl. ten noordwesten van de IJzer.

Regionaal, Beschermde gebieden, geografie, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, WESTHOEK, IJZER, NATUURRESERVATEN, NATUURRESERVAAT, LANDINRICHTINGSPROJECT DE WESTHOEK, DE WESTHOEK, ERKENDE (STAATS-) NATUURRESERVATEN LANDINRICHTINGS, STAATSNATUURRESERVATEN

  • INSPIRE-thema: Beschermde gebieden
  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : -9 999
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72