Waterkwaliteitsdoelstellingen wateroppervlakken Dataset

Alternatieve titel: WOKWDOEL

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Besluit Vlaamse Regering 08/12/1998

Samenvatting:

Vectorieel bestand met een overzicht van de vlakvormige oppervlaktewateren, aangeduid door de Vlaamse Regering, bestemd voor de productie van drinkwater categorie A1, A2 en A3, zwemwater, viswater en schelpdierwater, in uitvoering van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.Het betreft oppervlaktewateren die een waterkwaliteitsdoelstelling hebben verschillend van de basiskwaliteit. Lijnvormige oppervlaktewateren met specifieke kwaliteitsdoelstellingen zijn gedocumenteerd in de VHA-waterloopsegmenten.

Regionaal, Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden, geografie, kwaliteitsdoel(stelling), kwaliteitsnorm, waterkwaliteit, richtlijn inzake de waterkwaliteit, Vlaamse Open data, Herbruikbaar, Kosteloos, Toegevoegd GDI-Vl, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, drinkwater, kwaliteitsdoelstelling, oppervlaktewater, schelpdieren, schelpdierwater, vijver, meer, viswater, vlaamse hydrografische atlas, zwemwater, waterverontreiniging, hydrografie

  • INSPIRE-thema: Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden
  • ISO-categorie: Natuur en milieu

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Bestandsformaat: Shapefile, GML 2.1.2
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 08-12-1998
  • Einddatum: 08-12-1998