Ecologische typologie van de waterlopen Dataset

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: Toestand 13/6/2000

Samenvatting:

Geografisch vectoriƫle lijnen-dataset met de verspreiding en typologie van ecologisch waardevolle waterlopen van het Vlaamse Gewest. De informatie is de samenvoeging van de resultaten van de studie 'Onderzoek naar de verspreiding en de typologie van ecologisch waardevolle waterlopen in het Vlaamse Gewest' die werd uitgevoerd door de Universitaire Instelling Antwerpen, Departement Biologie. in opdracht van het Ministerie van de Vlaanse Gemeenschap, AMINAL, Afdeling Water. Dit onderzoek is is uitgevoerd in de periode 1998 - 1994. Het basisbestand is gemerkt met de oude COI waterlopencode. Niet meer geactualiseerd sinds 31/12/2004.

geografie, NATUURBEHOUD, WATERLOPEN, WATERLOOP, WATERKWALITEIT, OEVERS, STRUCTUURKENMERKEN, COI-CODERING, ECOLOGIE, VLAAMSE HYDROGRAFISCHE ATLAS, BIOLOGIE, STAALNAMEPUNT, MEANDERING, ECOLOGISCHE TYPOLOGIE VAN DE WATERLOPEN, UIA - DEPARTEMENT BIOLOGIE, RIVIERBEKKENS

  • ISO-categorie: biota

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 10 000
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 03-01-1995
  • Einddatum: 15-05-2000