DHM-Vlaanderen, raster, 5 m Dataset

Alternatieve titel: DHM-raster5

Dataset gewijzigd op:
Versie dataset: 1.0

Samenvatting:

Digitaal hoogtemodel van Vlaanderen in rastervorm met resolutie van 5m x 5m. De hoogtewaarden betreffen de hoogte van het maaiveld en zijn uitgedrukt in meter TAW (Tweede Algemene Waterpassing, NGI). De hoogtewaarde per pixel is berekend door interpolatie van hoogtemetingen, in hoofdzaak ingewonnen via laseraltimetrie (LIDAR) met een dichtheid van ca 1 punt per 4m², in de periode 2001 - 2004.

Regionaal, Hoogte, geografie, Kosteloos, Herbruikbaar, Toegevoegd GDI-Vl, Vlaamse Open data, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, DTM, HOOGTE, TERREINMODEL, HOOGTEMODEL, HOOGTEGEGEVENS, AGIV-PRODUCT, DEM, DSM, DIGITAAL TERREINMODEL, OPPERVLAKTEMODEL, DIGITAAL OPPERVLAKTEMODEL, DIGITAL ELEVATION MODEL, SURFACE MODEL, DIGITAL SURFACE MODEL, DIGITAL TERRAIN MODEL, DIGITAAL HOOGTEMODEL VLAANDEREN, DHM RASTER, ELVATION MODEL, DHM-RASTER5, TERRAIN MODEL, RAADPLEEGDIENST, WMS, WEB MAP SERVICE (WMS)

  • INSPIRE-thema: Hoogte
  • ISO-categorie: Hoogte

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Toepassingsschaal: 1 : 5 000
  • Bestandsformaat: GML 3, geoTIFF 6.0
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 01-01-2001
  • Einddatum: 01-04-2004