Orthofotomozaïek, middenschalig, zomeropnamen, 2009, Vlaanderen Dataset

Alternatieve titel: Luchtfoto Vlaanderen, zomer 2009

Dataset gepubliceerd op:
Versie dataset: opname zomer 2009

Samenvatting:

Het AGIV geeft in het kader van een vegetatiestudie driejaarlijks de opdracht om een gebiedsdekkende orthofotobedekking van het Vlaamse Gewest, inclusief het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aan te maken. Deze opdracht verloopt in 2 fasen: eerst het realiseren van digitale fotografische luchtopnamen in het zomervliegseizoen met een grondresolutie van 40cm en, vervolgens, de productie van een orthofotomozaïek met grondresolutie van 40cm. Dit product is de mozaïek van de zomerluchtopnamen 2009 (29 mei tot en met 31 augustus 2009). De orthofotomozaïek is beschikbaar onder de vorm van een echte kleurencomposiet (RGB), een kleur-infraroodcomposiet (CIR) en een panchromatisch beeld (PAN). Via de overdrachtsdienst is de orthofotomozaïek enkel beschikbaar onder de vorm van een echte kleurencomposiet (RGB). Het product wordt aangevuld met een dataset 'vliegdagcontour' die voor ieder deel van de orthofotomozaïek de opnamedatum weergeeft.

Regionaal, Orthobeeldvorming, geografie, luchtfotografie, Vlaamse Open data, Toegevoegd GDI-Vl, Herbruikbaar, Kosteloos, Metadata INSPIRE-conform, Metadata GDI-Vl-conform, ORTHOFOTO, VLAAMSE GEWEST, ORTHOFOTO'S, KLEURENORTHOFOTO'S, KLEURENORTHO'S, AGIV-PRODUCT, ORTHO'S, DIGITALE ORTHOFOTO'S, ORTHOFOTOBEDEKKING, LUCHTOPNAMEN, ORTHOFOTOPRODUCTIE, ORTHOFOTOPLANS, ORTHO, KLEURENORTHOFOTOMOZAÏEK, ORTHOFOTOMOZAÏEK

  • INSPIRE-thema: Orthobeeldvorming
  • ISO-categorie: Referentiemateriaal Aardbedekking

  • Status: Compleet
  • Taal: Nederlands
  • Grondresolutie: 0.40 m
  • Bestandsformaat: JPEG2000
  • Referentiesysteem: Belge 1972 / Belgian Lambert 72

  • Temporele begrenzing:
  • Begindatum: 29-05-2009
  • Einddatum: 31-08-2009